Uddannelsen

Velkommen til Den Kombinerede Ungdomsuddannelse for området Lejre, Roskilde, Solrød, Greve, Køge og Stevns.

Hvad er KUU?
Den Kombinerede Ungdomsuddannelse er en ny uddannelse, der er opstået som en del af Erhvervsuddannelsesreformen (EUD).

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil ud og have flere erfaringer med arbejdslivet, hvor du kan prøve dig selv af, samtidig med at du får styrket din boglige kunnen.

KUU’en er en individuel uddannelse – dvs. du kan selv sammensætte indholdet, så uddannelsen får netop det indhold, som du skal bruge videre i livet. I din KUU indgår både traditionel skoleundervisning og praktisk værkstedsarbejde. Du kan sammensætte den med erhvervstræning i virksomheder og foreninger.

Du bliver tilknyttet en kontaktperson, som følger dig gennem hele din uddannelse.

Uddannelsen tager 2 år, og er for dig, som er under 25 år og har afsluttet 9. og/eller 10. klasse.

Hvad kan KUU’en bruges til:
Med en KUU/kombineret ungdomsuddannelse bliver du erhvervsassistent inden for et fagområde, og uddannelsen giver dig grundlag for at søge job bagefter. Samtidig får du forudsætninger for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse. Du får viden og erfaringer med at arbejde, igangsætte, tilrettelægge aktiviteter på en arbejdsplads og at indgå i et arbejdsliv. Du får også styrket det boglige på uddannelsen, da du får faget dansk plus et andet fag på D-niveau.

Læs mere om uddannelsen