KUU

Håndværk, Natur og Miljø, Greve

Renovation på byggepladsen, hjælp til håndværkeren, grønt- og ejendomsservice.

Indenfor erhvervstemaet Håndværk, Natur og Miljø” – har du hos os mulighed for at vælge opgaver inden for vedligeholdelse af de udendørs arealer med beplantninger og belægninger, vedligeholdelse af vores bygninger og faciliteter både inde og ude, ejendomsservice, affaldshåndtering og mindre reparations opgaver. Går dine interesser mere mod natur og miljø råder skolen over ca. 40 hektar jord hvor vi har en stor køkkenhave, et stort stykke jord med skovbeplantning, samt nogle heste og kreaturer. Så der er mange muligheder for at vælge mellem konkrete arbejdsopgaver inden for fagområdet ”Grønt og Ejendomsservice”.

Som elev på håndværk, natur og miljø har du mulighed for at arbejde med flere forskelligeKontaktcirkel jens håndværksfag. Du har mulighed for at arbejde med vedligeholdelse af bygninger inde og ude, med områder fra anlægsgartnerfaget og som gartner på de grønne områder, samt lettere vedligeholdelse af VVS- installationer. 

Med uddannelsen Erhvervsassistent inden for Håndværk, natur og miljø kan du finde job i håndværks virksomheder som Tømrer, Anlægsgartner, Vej og Park og boligselskaber. Du kan også finde job på forskellige former for Miljøpladser.

I de 4 rubrikker herunder, kan du i korte træk læse lidt om hvad de forskellige dele på uddannelsen indeholder. Der er ikke skrevet nogle fagspecifikke emner på de sidste tre dele da det er dine valg i forhold til fagprofil der styrer hvilke fag der skal indeholdes i din uddannelse.

På Del 1.
Her arbejder du med at finde ud af hvad du vil satse på under uddannelsen og planlægge dit forløb.Du tester dine kompetencer og udarbejder en foreløbig forløbsplan sammen med din kontaktperson.Du får ny viden om dig selv og laver nye mål for din fremtid.Du lærer hvordan du kan arbejde med din Portfolio.Gennem praktisk arbejde på værkstedet stifter du bekendtskab med emner som ”introduktion til små maskiner”, ”beskæring af træer og buske”, ”vedligeholdelse af belægninger”, ”aflæsning af forbrugsmålere” og ”pleje og vedligehold af grønne områder”. ”Sikkerhed på arbejdspladsen”Du kan starte på dansk på D–niveau eller færdiggøre dansk på andre niveauer.

Der er op til 2 x 2 ugers erhvervstræning i en virksomhed

Gennem hele modulet dokumenter du din nye viden i en arbejdsportfolio.

Der er undervisning i de tre KUU fag som er Erhvervslære, Samarbejdslære og Arbejdspladslære.

Under hele uddannelsen har du en fast kontaktperson.

Del 2
Her arbejder du med flere fag – og erhvervsrelevante projekter på værkstedet.Der er undervisning i Dansk + et andet fag som kan føre til eksamen på D-niveauDer er erhvervstræning 2 x 3 uger i en virksomhedAlt efter dine valg på forløbsplanen er der undervisning i enkeltfag på erhvervs – og handelsskole.Gennem hele modulet fortsætter du arbejdet med at dokumentere din nye viden i en arbejdsportfolio.Undervisning i de tre KUU fag som er Erhvervslære, samarbejdslære og Arbejdspladslære.
Del 3
Her arbejder du med flere fag – og erhvervsrelevante projekter på værkstedet.Der er undervisning i Dansk + et andet fag som kan føre til eksamen på D-niveau. Der kan afsluttes med eksamen i Dansk D-niveauDer er erhvervstræning 2 x 3 uger i en virksomhedAlt efter dine valg på forløbsplanen er der undervisning i enkeltfag på erhvervs – og handelsskole.Du fortsætter arbejdet med at dokumentere din nye viden i en arbejdsportfolio.Undervisning i de tre KUU fag som er Erhvervslære, samarbejdslære og Arbejdspladslære.

Portfolieprøve (hvis du ikke skal gennemføre 4. del)

Del 4
Her arbejder du med flere fag – og erhvervsrelevante projekter på værkstedet.Der er undervisning i Dansk + et andet fag som kan føre til eksamen på D-niveau. Der afsluttes med eksamen i fagene på D-niveauDer er erhvervstræning 2 x 3 uger i en virksomhedAlt efter dine valg på forløbsplanen er der undervisning i enkeltfag på erhvervs – og handelsskole.Du fortsætter arbejdet med at dokumentere din nye viden i en arbejdsportfolio.

Du udarbejder Præsentations portfolio til afsluttende eksamen

Undervisning i de tre KUU fag som er Erhvervslære, samarbejdslære og Arbejdspladslære.

Portfolieprøve

Uddannelse:

Erhvervsassistent inden for Håndværksfagene.