KUU

Håndværk, Natur og Miljø, Køge

Erhvervsassistent inden for håndværk, natur og miljø giver dig mulighed for at arbejde med flere forskellige håndværksfag på Produktionsskolen Klemmenstrupgård i Køge. Du kan fordybe dig i et fagområde eller du kan arbejde med flere håndværk på tværs af værkstederne.

Opgaver på Ejendoms- og maskinservice linjen
Her vil du komme til at du arbejde med bygningsvedligeholdelse og forbedringer udvendigt. Gennem praktisk arbejde kombineret med teori, lærer du at vedligeholde skolens bygninger med reparationer og maling af vægge, sokler, døre og vinduer, du vil også stifte bekendtskab med etablering af nye belægninger.

Bygningsvedligeholdelse og mindre ombygninger indvendigt, er også en del af de opgaver du vil lære noget om. Du kommer til at arbejde både med praktisk arbejde og med teori, nedrivning og opbygning og du vil også komme til at arbejde med vedligeholdelse af vinduer, døre og opsætning af gipsvæge.

Vedligeholdelse af maskiner er også en del af de opgaver, du kommer til at arbejde med. Skolens maskinpark består af alt fra havetraktor til mandskabsvogne.

Opgaver i Gartneri.
Her vil du opleve plante lære i praksis, som giver dig indsigt i optimal planteproduktion, fra stikling til færdigt produkt. Du udarbejder udførlige plantebeskrivelser og produktionsplanlægningsskemaer.  Du oplæres i årstidens dekorationer, farvelære og teknikker. Gennem salg til gartneriets kunder lærer du om kundeservice, betjening og håndtering af planter til direkte salg samt levering til engrosledet.

Du vil lære at lave dagssedler og ugeplaner.

Opgaver på Tømmerværkstedet
På tømmerværkstedet lærer du at afhente og oplagre tømmer, beregne materialeforbrug og prisfastsætte værkstedets produkter. Du lærer i praksis og teori værkstedets maskiner at kende, herunder sikkerhed i forbindelse med anvendelsen. På tømmerværkstedet fokuseres meget på værkstedskultur, og det at holde orden på værkstedet.

Opgaver på Smedeværkstedet
På smedeværkstedet stifter du i teori og praksis bekendtskab med maskinlære, herunder betjening af slagsaks, bukkemaskine, vinkelsliber, svejsning og boremaskiner.

Du lærer om sikkerhed omkring brug af maskinerne og generelt om sikkerhed på et værksted.

Du vil også blive undervist i materialelære, fx vil du lære, hvad styrken på materialerne er i forskellige sammenhænge.

Medie/grafisk
På  Medie værkstedet vil du gennemgå grundkursus i Microsoft Office 2013. Du vil få introduktion til hjemmeside programmet WordPress, med henblik på at kunne arbejde med vedligeholdelse af hjemmesider. Du vil også komme til at arbejde med grafisk opsætning af oversigter, laminerede skilte, menuer, plakater, flyers og visit kort.

Erhvervstræning
I en del af uddannelsestiden, op til 8 uger pr. halvår, vil du være i erhvervstræning i en virksomhed, forening eller kulturinstitution. Du vil indgå i arbejdspladsens arbejdsopgaver og dagligdag.Kontaktcirkel jane

Undervisningen foregår i et fællesskab på et KUU hold, som er din faste base, samt individuelt i forhold til din valgte beskæftigelses profil. I kommer som hold til at have fælles undervisning og tage på ture sammen.

Kontaktperson
Dit hold er tilknyttet en fast kontaktperson, som følger dig gennem hele uddannelsen. Vi udarbejder i fællesskab en forløbsplan for din uddannelse, så du bedst muligt kan tone din uddannelse i den retning, du ønsker.

Dit uddannelses forløb og din læring dokumenteres i en portfolio mappe.

·