KUU

Håndværk, Natur og Miljø, Base 4000 Roskilde

Byg og Anlæg og/eller Maritim
Erhvervsassistent inden for håndværk, natur og miljø giver dig mulighed for at arbejde med flere forskellige håndværksfag.
I Roskilde på Produktionsskolen Base4000, er du er på et håndværksværksted som f.eks. Byg og Anlæg og/eller Maritim.

Du får mulighed for at løse arbejdsopgaver, der giver dig både teoretisk og praktisk indblik i fag som murer, tømrer, maler, blikkenslager, anlægsgartner samt snedker sejlmager og sømand.

Opgaver Byg- og Anlægsværkstedet
På Byg og Anlægsværkstedet kan du f.eks. arbejde med at rive vægge ned og bygge gips vægge, producere bord- bænkesæt, skifte pærer og opsætte lamper, skifte armaturer og ordne VVS arbejde, klippe græs og hæk, få kendskab til planter og beplantning, lægge fliser og meget andet.

Opgaver Maritim værkstedet
På Maritim værkstedet kan du lære om håndværk, sejlsyning og rebslagning, høvlspåner og tjære, praktisk sømandskab og navigation. Du kan blive en del af en skoletjeneste, der står for sejlads med turister og skolebørn i sommerperioden. Det foregår i et tæt samarbejde med turistlivet i Roskilde og befinder sig på museumshalvøen ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Du kommer til at arbejde med praktiske projekter sammen med andre. Det foregår både ude og inde, med gode materialer og med dine hænder.

Fordyb dig i ét eller flere fagområder
Du er på et værksted som f.eks. produktionsskolens Byg og Anlæg og/eller Maritim. Du kan fordybe dig i ét fagområde som f.eks. træ/tømrer på Byg og Anlægs linjen eller du kan arbejde med flere håndværk på tværs af fagområderne og værkstederne – afhængig af den beskæftigelsesprofil, som du vælger.

Erhvervstræning
I en del af tiden vil du være i erhvervstræning i virksomheder, foreninger eller kulturinstitutioner, hvor du indgår i arbejdspladsens arbejdsopgaver og dagligdag. Der er op til 8 ugers erhvervstræning pr halve år.KontaktHaandvaerkRoskildeCirkel

Du har en fast base
Undervisningen foregår i et fællesskab på et KUU hold, som er din faste base, samt individuelt i forhold til din valgte beskæftigelsesprofil. I kommer som hold til at have fælles undervisning og tage på ture sammen.

Kontaktpersoner
Holdet er tilknyttet to faste kontaktpersoner, som følger dig gennem hele uddannelsen. Vi udarbejder i fællesskab en forløbsplan for din uddannelse, så du bedst muligt kan tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Dit uddannelsesforløb og din læring dokumenteres i en portfolio mappe.