KUU

Hvordan foregår det?

En uddannelse tilpasset dig
Når du starter som KUU elev, laver vi sammen med dig en plan for dit forløb på din KUU. Den arbejdes der løbende på under uddannelsen og uddannelsen tilrettelægges derfor efter dine ønsker, behov for viden, færdigheder og kompetencer. Du kan på den måde selv tone din uddannelse i den retning du ønsker.
I løbet af det første år beslutter du hvilken beskæftigelsesprofil, du retter din uddannelse imod. Din jobprofil er ikke noget, du skal have planlagt eller vide på forhånd, men noget vi laver i fællesskab, løbende og som tager udgangspunkt i dine faglige interesser.

Løbende opdatering af det du har lært
Dit uddannelsesforløb og din læring dokumenteres i en portfolio, som er en mappe/kasse, hvor dine personlige, faglige og sociale mål skrives ned og alle de ting du har lært og lavet samles – f.eks. billeder af det du har lavet, film, produkter, beviser og dermed de færdigheder og kompetencer du opnår undervejs i uddannelsen. (Din uddannelse afsluttes med en prøve, hvor du viser din portfolio frem og dokumenterer, hvad du har lært.)

Både individuel undervisning og i hold
Undervisningen vil foregå både individuelt, ud fra dine interesser og mål, i grupper og i værkstedsbaseret undervisning i forpligtende fællesskaber på skolens værksteder.

Når man starter på en KUU, er man samlet på et hold med alle andre KUU-elever, op til 15-17 elever. Det er din base og dit KUU-hold. Der vil være en kontaktperson, som følger dig gennem hele uddannelsen.

Erhvervstræning, værkstedsundervisning og undervisning i almene skolefag
Uddannelsen består af en kombination af værkstedsundervisning, erhvervstræning og undervisning i almene fag.
Der er op til 8 ugers erhvervstræning hvert halve år, hvor du er ude i virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner. På den måde får du erfaringer, viden og kompetencer inden for et fagområde.
Du får også undervisning i dansk på D-niveau samt i et andet relevant fag og du får mulighed for at tage certifikater, beviser og kurser undervejs i uddannelsen.

Se hvilke retninger du kan uddanne dig indenfor