KUU

Iværksætteri, Handel og Turisme, Greve

Vores ”Handelshus og Event”- værksted har salg af varer på vores kursuscenter, samt driver en Netbutik, hvor de sælger varer af egen produktion. Flere gange om året er de ude af huset for at sælge deres varer på markeder, offentlige institutioner og lignende. De fremstiller alle deres varer selv – fra design til færdigt produkt. Så her får du mulighed for at lære forskellige produktionsteknikker, få en masse materialekendskab og fremstille dine egne produkter, lagerstyring og indkøb, samt forskellige måder at sælge dine varer på.

Her arbejder du med det, der skal til for at drive en butik/ Netbutik. Du lærer Kontaktcirkel jenshvor og hvordan du kan sælge dine varer, og du lærer forskellige produktionsteknikker når du fremstiller dine egne produkter. Du får en masse konkret viden om at drive butik eller sælge dine produkter på andre måder. Du kommer til at arbejde med produktudvikling, styre indkøb og lager samt praktisere god kundeservice.

Som Erhvervsassistent inden for Iværksætteri, Handel og Turisme kan du finde job i butikker, supermarkeder, stormagasiner, turistbureauer og forskellige former for turistattraktioner.

I de 4 rubrikker herunder, kan du i korte træk læse lidt om hvad de forskellige dele på uddannelsen indeholder. Der er ikke skrevet nogle fagspecifikke emner på de sidste tre dele da det er dine valg i forhold til fagprofil der styrer hvilke fag der skal indeholdes i din uddannelse.

 

På Del 1.
Her arbejder du med at finde ud af hvad du vil satse på under uddannelsen og planlægge dit forløb.Du tester dine kompetencer og udarbejder en foreløbig forløbsplan sammen med din kontaktperson.

Du får ny viden om dig selv og laver nye mål for din fremtid.

Du lærer hvordan du kan arbejde med din Portfolio.

Gennem praktisk arbejde på værkstedet stifter du bekendtskab med emner som ”salgsteknik”, ”udvikling af egen forretning”, ”produktion og fremstilling af egne produkter”, ”kundebetjening” og ”salgsprojekter med personlig betjening”.

Du kan starte på dansk på D–niveau eller færdiggøre dansk på andre niveauer.

Der er op til 2 x 2 ugers erhvervstræning i en virksomhed

Gennem hele modulet dokumenter du din nye viden i en arbejdsportfolio.

Der er undervisning i de tre KUU fag som er Erhvervslære, Samarbejdslære og Arbejdspladslære.

Under hele uddannelsen har du en fast kontaktperson.

På Del 2.
Her arbejder du med flere fag – og erhvervsrelevante projekter på værkstedet.Der er undervisning i Dansk + et andet fag som kan føre til eksamen på D-niveau

Der er erhvervstræning 2 x 3 uger i en virksomhed

Alt efter dine valg på forløbsplanen er der undervisning i kompetencegivende enkeltfag på erhvervs – og handelsskole.

Gennem hele modulet fortsætter du arbejdet med at dokumentere din nye viden i en arbejdsportfolio.

Undervisning i de tre KUU fag som er Erhvervslære, samarbejdslære og Arbejdspladslære.

På Del 3.
 Her arbejder du med flere fag – og erhvervsrelevante projekter på værkstedet.Der er undervisning i Dansk + et andet fag som kan føre til eksamen på D-niveau. Der kan afsluttes med eksamen i Dansk D-niveau

Der er erhvervstræning 2 x 3 uger i en virksomhed

Alt efter dine valg på forløbsplanen er der undervisning i kompetencegivende enkeltfag på erhvervs – og handelsskole.

Du fortsætter arbejdet med at dokumentere din nye viden i en arbejdsportfolio.

Undervisning i de tre KUU fag som er Erhvervslære, samarbejdslære og Arbejdspladslære.

Udarbejde Præsentationsportfolio og Portfolio prøve (hvis du ikke skal gennemføre 4. del)

På Del 4.
Her arbejder du med flere fag – og erhvervsrelevante projekter på værkstedet.Der er undervisning i Dansk + et andet fag som kan føre til eksamen på D-niveau. Der afsluttes med eksamen i fagene på D-niveau

Erhvervstræning 2 x 3 uger i en virksomhed

Alt efter dine valg på forløbsplanen er der undervisning i enkeltfag på erhvervs – og handelsskole.

Du fortsætter arbejdet med at dokumentere din nye viden i en arbejdsportfolio.

Du udarbejder Præsentations portfolio til afsluttende eksamen

Undervisning i de tre KUU fag som er Erhvervslære, samarbejdslære og Arbejdspladslære.

Portfolieprøve