KUU

Iværksætteri, Handel og Turisme, Køge

Iværksætteri, Handel og turisme.

Erhvervsassistent inden for iværksætteri, handel og turisme, giver dig mulighed for at arbejde med flere forskellige fag på Produktionsskolen Klemmenstrupgård i Køge. Du kan fordybe dig i et fagområde eller du kan arbejde med flere fag på tværs af værkstederne.

Idræt/Event
På Idræt/Event linjen lærer du at udvikle undervisning til en given målgruppe, det kan være børnehavebørn, folkeskoleelever, eller plejehjemsbeboer.  Det kan både være fysiske aktiviteter eller samarbejdsaktiviteter. Herudover udvikler og afvikler linjen årligt flere større arrangementer bl.a. et fodboldstævne.

Kunst og Idé
På Kunst og Idélinjen lærer du at have fokus på idé og produkt udvikling. Du vil arbejde i mindre grupper. Emnerne vil blive bearbejdet fra idé til færdigt resultat, på både selvvalgte emner, fælles projekter for linjen samt på bestillings opgaver. Der vil være undervisning i tegneteknik, maleri og formgivning. Du vil lære at samarbejde med virksomheder og organisationer.

Butik og Design
I praksis vil du lære at åbne/lukke butikken, oprydning, dekoration og opsætning af varer. Kundebetjening, kommunikation i kunderelationen, her under kropssprog/attitude og salgsteknik. Du vil få indsigt i idéudvikling og efterfølgende produktion. Du vil også lære om økonomi –  priskalkulation, omsætning, moms, kasse beholdning/optælling etc.

Medie/grafisk
På  Medie værkstedet vil du gennemgå grundkursus i Microsoft Office 2013. Du vil få introduktion til hjemmeside programmet WordPress, med henblik på at kunne arbejde med vedligeholdelse af hjemmesider. Du vil også komme til at arbejde med grafisk opsætning af oversigter, laminerede skilte, menuer, plakater, flyers og visit kort.

Erhvervstræning
I en del af uddannelsestiden, op til 8 uger pr halvår, vil du være i erhvervstræning i en virksomhed, forening eller kulturinstitution. Du vil indgå i arbejdspladsens arbejdsopgaver og dagligdag.

Undervisningen foregår i et fællesskab på et KUU hold, som er din faste base, samt individuelt i forhold til din valgte beskæftigelses profil. I kommer som hold til at have fælles undervisning og tage på ture sammen.Kontaktcirkel jane

Kontaktperson
Dit hold er tilknyttet en fast kontaktperson som følger dig gennem hele uddannelsen. Vi udarbejder i fællesskab en forløbsplan for din uddannelse, så du bedst muligt kan tone din uddannelse i den retning, du ønsker.

Dit uddannelses forløb og din læring dokumenteres i en portfolio mappe.