KUU

Iværksætteri, Handel og Turisme, Roskilde

Erhvervsassistent inden for iværksætteri, handel og turisme giver dig mulighed for at arbejde med flere forskellige fagområder enkeltvis eller på tværs af fag og værksteder afhængig af den beskæftigelsesprofil, som du vælger.

Du får mulighed for at løse arbejdsopgaver, der giver dig både teoretisk og praktisk indblik i fagområder som service, salg, betjening, undervisning, formidling, ideskabelse og iværksætteri samt planlægning af arrangementer.

Uddannelsen gør dig klar til at varetage rutinepræget arbejde og undervisning, guidning og projektarbejde inden for kultur, idræt og turisme. Du får desuden grundlæggende viden om planlægning af arrangementer og mindre begivenheder. Erhvervsassistenter vil være attraktiv arbejdskraft inden for arbejde med handel, idræt, fritid, kultur og turisme.

Roskilde kommune er præget af et stærkt kulturliv med fokus på iværksætteri, innovation, handel og turisme. Kommunens vision er fortsat at styrke et levende lokalmiljø inden for events, foreningsliv, handel, erhverv og turisme. Det gøres ved at etablere nye samarbejdsformer samt ved brugerinddragelse.

I en del af tiden vil du være i erhvervstræning i virksomheder, foreninger eller kulturinstitutioner, hvor du indgår i arbejdspladsens arbejdsopgaver og dagligdag. Der er op til 8 ugers erhvervstræning pr halve år.

Med KUU’en i Roskilde vil vi tage afsæt i kommunens levende kultur og erhvervsliv i et forpligtende samarbejde med etableringen af erhvervstræningsmuligheder. Det KontaktHaandvaerkRoskildeCirkelkan eksempelvis være spillestedet Gimle, Makerspace, Musicon, Vikingeskibsmuseet, INSP samt lokale håndværksmestre og butikker.

Undervisningen foregår i et fællesskab på et KUU hold, som er din faste base, samt individuelt i forhold til din valgte beskæftigelsesprofil. I kommer som hold til at have fælles undervisning og tage på ture sammen.

Holdet er tilknyttet to faste kontaktpersoner, som følger dig gennem hele uddannelsen.

Vi udarbejder i fællesskab en forløbsplan for din uddannelse, så du bedst muligt kan tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Dit uddannelsesforløb og din læring dokumenterer du i en portfolio mappe.