Mad og Sundhed, Køge

Erhvervsassistent inden for mad og sundhed, giver dig mulighed for at arbejde med flere forskellige fag på Produktionsskolen Klemmenstrupgård i Køge. Du kan fordybe dig i et fagområde eller du kan arbejde med flere fag på tværs af linjerne.

Køkken
Du vil blive en del af holdet i et professionelt køkken, hvorfra vi også driver kursusvirksomhed og deltager i andre tværfaglige samarbejder f.eks. festivaller. Du vil komme til at være en del af teamet der laver mad til over 120 personer dagligt, derfor er der deadlines som skal overholdes. Du vil lære at lave mad helt fra bunde. Du vil få kendskab til tilberednings metoder og produkter. Du vil være med i planlægningen og evalueringen af dagens produktion.

Pædagog/Social og Sundhed
Her vil du opleve at undervisningen er målrettet mod de sociale/pædagogiske uddannelser. På værkstedet introduceres du til det sociale/sundheds og pædagogiske arbejdsområde. Du får et grundigt kendskab til de faglige, sociale, og personlige krav der stilles, når man vil arbejde med mennesker. Undervisningen på værkstedet er meget projektorienteret, hvilket betyder, at du vil komme til at arbejder i grupper samt fremlægge projektopgaver. Der vil ligeledes i undervisningen være praktiske øvelser, der relaterer sig til de emner du arbejder med, såsom lege til børn, teater, kreativitet, og meget andet.

Sideløbende undervises du i personlighedsudviklende emner, hvor du kan træne de krav og forventede forudsætninger, som du vil møde på det ordinære arbejdsmarked og i uddannelsessystemet. 1 – 2 gange om måneden står linjen for afholdelse af børnefødselsdage. Her er der eleven det stå for at arrangerer børnefødselsdag med forskellige tema, skattejagt, lege m.m.

Medie/grafisk
På  Medie værkstedet vil du gennemgå grundkursus i Microsoft Office 2013. Du vil få introduktion til hjemmeside programmet WordPress, med henblik på at kunne arbejde med vedligeholdelse af hjemmesider. Du vil også komme til at arbejde med grafisk opsætning af oversigter, laminerede skilte, menuer, plakater, flyers og visit kort.

Erhvervstræning
I en del af uddannelsestiden, op til 8 uger pr. halvår, vil du være i erhvervstræning i en virksomhed, forening eller kulturinstitution. Du vil indgå i arbejdspladsens arbejdsopgaver og dagligdag.

Undervisningen foregår i et fællesskab på et KUU hold, som er din faste base, samt individuelt i forhold til din valgte beskæftigelses profil. I kommer som hold til at have fælles undervisning og tage på ture sammen.

Kontaktcirkel janeKontaktperson
Dit hold er tilknyttet en fast kontaktperson, som følger dig gennem hele uddannelsen. Vi udarbejder i fællesskab en forløbsplan for din uddannelse, så du bedst muligt kan tone din uddannelse i den retning, du ønsker.

Dit uddannelses forløb og din læring dokumenteres i en portfolio mappe.