KUU

Transport og Logistik, Roskilde

Erhvervsassistent inden for transport og logistik giver dig mulighed for at arbejde med flere forskellige fag. Du er ikke knyttet til et bestemt værksted, men får mulighed for at være på flere forskellige af skolens værksteder som det giver mening ift. til din endelige beskæftigelsesplan.

Du får mulighed for at løse arbejdsopgaver, der giver dig både teoretisk og praktisk indblik inden for fagene transport og logistik.

Måske du vil arbejde med lager, opbevaring, emballage samt på- og aflæsning. Det kan være ved at hjælpe til med opbygning af udstillinger, arrangementer og koncerter samt flytning af varer.

I en del af tiden vil du være i erhvervstræning i virksomheder, foreninger eller kulturinstitutioner, hvor du indgår i arbejdspladsens arbejdsopgaver og dagligdag. Der eKontaktHaandvaerkRoskildeCirkelr op til 8 ugers erhvervstræning pr halve år.

Med KUU’en i Roskilde vil vi tage afsæt i kommunens levende kultur og erhvervsliv i et forpligtende samarbejde med etableringen af erhvervstræningsmuligheder. Det kan eksempelvis være spillestedet Gimle, Makerspace, Musicon, Vikingeskibsmuseet, INSP samt lokale håndværksmestre og butikker.

Undervisningen foregår i et fællesskab på et KUU hold, som er din faste base, samt individuelt i forhold til din valgte beskæftigelsesprofil. I kommer som hold til at have fælles undervisning og tage på ture sammen.

Holdet er tilknyttet to faste kontaktpersoner, som følger dig gennem hele uddannelsen.

Vi udarbejder i fællesskab en forløbsplan for din uddannelse, så du bedst muligt kan tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Dit uddannelsesforløb og din læring dokumenterer du i en portfolio mappe.