KUU

Mad og Sundhed, Roskilde

Erhvervsassistent inden for mad, sundhed og omsorg giver dig mulighed for at arbejde med flere forskellige fagområder. Det kan f.eks. være på skolens køkken-  eller pædagoglinje.

Du får mulighed for at løse arbejdsopgaver, der giver dig både teoretisk og praktisk indblik i fag som kok, køkkenassistent, bager, tjener, konditor, catering og motion samt social- og sundhedsområdet, pædagog, socialrådgiver og klubmedarbejder.

Det kan være, du gerne vil arbejde den daglige drift i et kantinekøkken, få kendskab til arbejdsmiljø, herunder rengøring, ergonomi og hygiejne. Det kan du bl.a. gøre på skolens køkkenværksted. Fast motion en del af værkstedets dagligdag, da det er vigtig at passe på kroppen med et fysisk arbejde som i køkkenet.

Der arbejdes procesorienteret med de enkelte opgaver. Underviserne kan også vælge at udfordre eleverne i forhold til opgaver, fx i form af råvarer, årstidens råvarer, pris og ledelsesansvar.

Måske du vil arbejde med kendskab til børns personlige og sociale udvikling, undervisning og formidling, idræt og bevægelse. Målet er at du kan blive fortrolig med undervisning og formidling af kunst, kultur og kreative processer til børn. Du arbejder projektorienteret med fokus på gruppearbejde.

I en del af tiden vil du være i erhvervstræning i virksomheder, foreninger eller kulturinstitutioner, hvor du indgår i arbejdspladsens arbejdsopgaver og dagligdag. Der er op til 8 ugers erhvervstræning pr halve år.

Med KUU’en i Roskilde vil vi tage afsæt i kommunens levende kultur og erhvKontaktHaandvaerkRoskildeCirkelervsliv i et forpligtende samarbejde med etableringen af erhvervstræningsmuligheder. Det kan eksempelvis være spillestedet Gimle, Makerspace, Musicon, Vikingeskibsmuseet, INSP samt lokale håndværksmestre og butikker.

Undervisningen foregår i et fællesskab på et KUU hold, som er din faste base, samt individuelt i forhold til din valgte beskæftigelsesprofil. I kommer som hold til at have fælles undervisning og tage på ture sammen.

Holdet er tilknyttet to faste kontaktpersoner, som følger dig gennem hele uddannelsen.

Vi udarbejder i fællesskab en forløbsplan for din uddannelse, så du bedst muligt kan tone din uddannelse i den retning, du ønsker. Dit uddannelsesforløb og din læring dokumenterer du i en portfolio mappe.